Transportordlista

Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla de facktermer som används i transportindustrin . Därför har vi sammanställt en lista över de vanligaste:

FTL Hellast
LTL Parti/styckegods
VDB Valuta, drivmedel och bunkertillägg
MARPOL (LSS) Svaveltillägg för de färjor som selgar Österstjön, Kattegat, Skagerrack, Nordsjön och Engelska kanalen