Vägtransporter

Vi erbjuder regelbundna avgångar med korta transittider för paket, stycke-, partigods och hellaster mellan Norden och öst/väst Europa samt Turkiet. Vi har sedan flera år tillbaka egna kontor och samarbete med agenter. Vi kan därför alltid kommunicera lokalt på ett enkelt, tryggt och flexibelt sätt.

Vi transporterar alla typer av gods för kunder i alla typer av branscher;

  • Hellaster
  • Partigods
  • Styckegods
  • Långgods
  • Volymgods
  • Tempererat gods
  • Farligt gods