VDB-tillägg

Vårt vdb-tillägg är baserat på på Circle K’s oljeindex och Riksbankens valutakurs och regleras månadsvis.